Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

Premiepercentages 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld.
Lees Meer >>

Eindejaarstips eigen woning

Controleer uw hypotheek
Gezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden.
Lees Meer >>

Eindejaarstips voor ondernemingen

Optimaliseer investeringsaftrek
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren.
Lees Meer >>

Eindejaarstips werkgevers

Vergeet niet om WBSO aan te vragen
Voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) heeft u recht op een vermindering van de afdracht van loonheffingen.
Lees Meer >>

Eindejaarstips omzetbelasting

Voorkom belastingrente door tijdig suppletieaangifte te doen
Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2017 willen corrigeren of die een balanspost btw van 2017 willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen door dit vóór 1 april 2018 te doen.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Verrekening ingehouden loonheffing

Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon.
Lees Meer >>

Premie Wlz 2018 bekend

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het premiepercentage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2018 vastgesteld op 9,65.
Lees Meer >>

Premiepercentages 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld.
Lees Meer >>

Vijfde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2018

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Verzamelwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 2018 in behandeling.
Lees Meer >>

Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon

Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvangen.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen, een deel van dit overschot laten verwerken.
Lees Meer >>

Strengere eisen gebruik gewasbeschermingsmiddelen per 1 januari

Vanaf 1 januari 2018 gelden strengere regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten.
Lees Meer >>

Fiscale behandeling fosfaatrechten nog onduidelijk

Op 1 januari 2018 treedt zeer waarschijnlijk het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking.
Lees Meer >>

Versoepeling regels vrije-uitloopeieren bij ophokplicht

Vrije-uitloopeieren raakten tot nu toe hun status na twaalf weken kwijt bij het instellen van een ophokplicht na een uitbraak van vogelgriep.
Lees Meer >>

Zuiveringsplicht glastuinbouwbedrijven gaat definitief in op 1 januari

Vanaf 1 januari 2018 moeten glastuinbouwbedrijven gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater zuiveren.
Lees Meer >>