Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

BV met leegstaande kantoorvilla is ondernemer voor omzetbelasting

Ondernemer voor de omzetbelasting is iedereen die zelfstandig een bedrijf uitoefent.
Lees Meer >>

Wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid aangenomen

Het wetsvoorstel ter aanpassing van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting is door de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen.
Lees Meer >>

Investeringsaftrek

Er bestaan diverse regelingen om investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren.
Lees Meer >>

Herinvesteringsreserve

Belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kunt u uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve.
Lees Meer >>

Herziening aftrek voorbelasting

Recht op aftrek van voorbelasting is gekoppeld aan gebruik voor belaste prestaties.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Fictieve dienstbetrekking

De Wet op de loonbelasting verplicht niet alleen tot inhouding van loonbelasting bij een dienstbetrekking maar ook bij een fictieve dienstbetrekking.
Lees Meer >>

Staatssecretaris verzacht overgang van VAR naar Wet DBA

De vervanging van de VAR door de Wet DBA heeft voor veel ophef gezorgd.
Lees Meer >>

Intrekking wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering ingetrokken.
Lees Meer >>

150-kilometercriterium geldt ook bij tussentijdse beoordeling

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid kan onder voorwaarden de 30%-regeling worden toegepast.
Lees Meer >>

Aanpassing socialezekerheidswetten in verband met bestuurlijke boete

De Wet tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete en het gewijzigde Boetebesluit socialezekerheidswetten treden in werking met ingang van 1 januari 2017.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Zijn uw grondmonsters nog actueel?

Bedrijven die deelnemen aan derogatie zullen voor 1 februari 2017 een bemestingsplan moeten opstellen.
Lees Meer >>

Subsidieregeling jonge landbouwers opengesteld in december

De subsidieregeling voor jonge landbouwers wordt opengesteld tussen 1 december 2016 en 16 januari 2017.
Lees Meer >>

Maatregelenpakket fosfaatreductie melkvee

Op 17 november 2016 hebben vertegenwoordigers uit de melkveesector een akkoord bereikt over een maatregelenpakket dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot onder het fosfaatplafond.
Lees Meer >>

Vergunning- of meldingsplicht voor mobiele mestscheiding

Veehouders huren steeds vaker een mobiele installatie voor het behandelen (vaak scheiden) van mest.
Lees Meer >>

Bezoekersverbod voor pluimveebedrijven

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 14 november aanvullende maatregelen genomen in verband met de toenemende dreiging van vogelgriep.
Lees Meer >>