Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid.
Lees Meer >>

Vorming voorziening

In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan om als ondernemer een voorziening te kunnen vormen voor toekomstige uitgaven.
Lees Meer >>

Verplicht privévermogen

Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zakelijk of als privé aan te merken.
Lees Meer >>

Verbouw kantoorpand tot woning

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald.
Lees Meer >>

Vergoeding deelname medicijnonderzoek

Voor de deelname als proefpersoon aan medicijnonderzoek worden vergoedingen betaald.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid.
Lees Meer >>

Ontslagvergoeding was onderdeel loon

De Wet op de loonbelasting omschrijft loon als alles dat iemand uit een huidige of vroegere dienstbetrekking geniet.
Lees Meer >>

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22% van de cataloguswaarde van de auto indien de auto jonger is dan 15 jaar.
Lees Meer >>

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen te worden.
Lees Meer >>

Vragen over AOW-gevolgen van kleine baan in buitenland

Uitgangspunt van de EU-regelgeving op het gebied van de sociale verzekeringen is dat de wetgeving van één lidstaat van toepassing is.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Aanpak bedrijfs- en dierblokkade

Naar aanleiding van het onderzoek naar I&R-fraude in het kader van het fosfaatreductieplan zijn ruim 2.
Lees Meer >>

Landelijke handhaving PAS

De provincies zetten vanaf 2018 in op toezicht op en handhaving van de realisatietermijn van vergunningen, waarbij ontwikkelingsruimte in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is toegedeeld.
Lees Meer >>

Geen beschikking fosfaatrechten ontvangen? Onderneem actie!

De meeste bedrijven met melkvee hebben inmiddels een beschikking van RVO.
Lees Meer >>

Gepachte grond telt niet altijd mee

Gronden, welke men in gebruik heeft, tellen in principe mee voor de mestwetgeving.
Lees Meer >>

Strenger optreden NVWA tegen ongekeurde spuitapparatuur

De NVWA gaat de keuringsplicht van professionele apparatuur voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger handhaven.
Lees Meer >>